มกราคม 2, 2018

โครงการบ้านเเสนดี บ้านแววดาว

โปรโมชั่นบ้านเดี่ยว 1. จองเพียง  5,000  บาท 2. เงินทำสัญญา  45,000  บาท ภายใน  15 วัน
มกราคม 2, 2018

โครงการบ้านเเสนดี 9 เฟส 2

โปรโมชั่นโครงการบ้านเเสนดี  1. จองเพียง  5,000  บาท 2. เงินทำสัญญา  40,000  บาท ภายใน  15 วัน
มกราคม 2, 2018

โครงการบ้านเเสนดี 18

โปรโมชั่นโครงการบ้านเเสนดี  1. จองเพียง  5,000  บาท 2. เงินทำสัญญา  40,000  บาท ภายใน  15 วัน